Auksjonsforløpet


Selgeren leverer inn gods. Gjenstandene ligger til salg på auksjonssiden i 1-2 uker. Sluttdato er angitt for hvert objekt. Under denne tiden kan man også se objektene på plass i lokalet. Bud kan legges på hjemmesiden døgnet rundt eller på plass i lokalet under våre åpningstider.

For å legge inn bud behøver man å registrere seg. Dette kan gjøres via hjemmesiden eller på plass i vårt lokale, da vi kan hjelpe til med registreringen.

Høyeste bud som legges inn, vinner budgivningen. Legges et bud inn under de to siste minuttene av budgivningstiden så forlenges tiden med to minutter. Byr noen over ditt bud, meddeles du om dette via mail.

Det er kjøperens ansvar å lese auksjonsvilkårene innen bud gis. Når du bruker Auksjonskammerets budservice for onlinebudgivning aksepterer budgiveren vilkårene. Alle varer selges i forevist og befintligt tilstand.

Det ytterste ansvaret hviler på kunden, å selv før auksjonen å undersøke gjenstandenes kvalitet, ekthet og tilstand. Auksjonskammeret tar ikke ansvar for slitasje, skader, defekter etc. som ikke synes og ikke er redegjort for (synlig slitasje).  Klokker, urverk, tekniske varer og instrument selges som kunstvare, derfor selges de ikke med noen garanti for deres tekniske funksjon.

Auksjonskammets ansvar er alltid begrenset til den pris inklusive provision kjøperen tillegges for gjenstanden. Auksjonskammeret svarer således ikke for andre skader og kostnader som eventuellt kan ha rammet kjøperen. Auksjonskammeret påtar seg ingen ansvar for bud som er avgitt men ikke blitt registrert, uavhengig av om uteblitt registrering er en følge av tekniske feil, uaktsomhet eller annet. Auktionskammerets ansvar for oppbevaring og tilsyn av innropte gjenstander opphører om disse ikke hentes innen angitt tid.

Vi har auksjoner annenhver søndag. Noen måneder kan det bli en auksjon. Det fungerer på samme måte som en klassisk slagauksjon, men forskjellen er at vår auksjon finns også på nettet og budgiverne kan sitte hjemme i sin egen sofa og by med hjelp av data, mobil, eller nettbrett. 

Til realtidsauksjoner logger du  inn lengst opp på vår auksjonsside gjennom å trykke på ”AUKSJONER” og deretter ”Delta i dagens realtidsauksjon” som du finner igjen under den røde ”LIVE”-knappen. Observer at du bare kan logge inn en halvtime før auksjonen begynner. Ellers synes ikke din innloggning.

Om du ikke kan delta i realtidsauksjonen går det bra å legge inn forhåndsbud.

Om du legger inn forhåndsbud, byr vårt system automatiskt for deg opp til ditt ønskede bud når auksjonen begynner. 

Du får mail med en gang etter auksjonen med faktura dersom du har vunnit noe (titt også i spam mailen).